top of page

"אוריגמי"- בית שהוא יצירה בתנועה

יחד עם לקוחות משובחים נוצרה לה יחידת מגורים שהיא מרקם של שכבות, קיפולי חומרים, ובעיקר יצירה עם המון תנועה, הפתעה ומשחק.  התוצאה-  אושר וחיוך רחב. 

אדריכלות- בונות- אדריכלות ישראלית                     צילום- שירן כרמל                                   

bottom of page