top of page

"...אבל אני אוהב להיות בבית עם התה והלימון והספרים הישנים..."

(אריק איינשטיין). שדרוג חלל מרכזי: 34 מ"ר בלבד. כניסה לבית, מטבח, סלון, תוך שילוב החוץ כחלק בלתי נפרד מהחלל האינטימי. פשטות וצניעות היא חלק מרכזי בעיצוב החלל. פשוט. מקסים.

bottom of page