בין העיר לכפר

110% של תשומת לב עיצובית על חלל של 110 מ"ר. קיבוץ יגור.