top of page

"שירבו זכויותינו כרימון"

תכנון ועיצוב פנים של הבית שמדייק את הצרכים של משפחה מיוחדת- המאחד את ה"קודש" וה"חול" כחוויה חיים אחת זורמת, את המשפחתיות העוטפת ואת הפרטיות בה כמיקשה אחת .זכיתי

אדריכל- ירי דה לנגה                     צילום- שירן כרמל

bottom of page