top of page

"מעורב ישראלי"

קצת קודש , קצת חול, אינטימיות, שקט ורוגע, הרבה משפחה, כפריות מתונה מעורבת בקריצות מודרניות,טפטופי צבע מעודנים עם טיפות של העזה ומעל הכל - הרבה ישראליות-שלו וגם שלה.

אדריכל- איתי יערי                    צילום- שירן כרמל

bottom of page