top of page

חלקת האלוהים הקטנה שלי...

דינמית, משתנה, בלתי צפויה ורוייה  הפתעות, מתועדת מנקודת מבטם של צלמים שונים בהזדמנויות  משמחות.

bottom of page